Příspěvky na oddílové akce pro rok 2020

Pro rok 2020 byla stanovena výše oddílového příspěvku 200,-Kč. Částka slouží jako příspěvek aktivním členům na účast na vybrané oddílové akci.

Jak čerpat odd. příspěvek?
Bezprostředně po odd. akci, které se aktivní člen účastnil, pošle člen žádost o proplacení odd. příspěvku na e-mail MazurT@seznam.cz. Spolu s žádostí pošle také číslo účtu. Příspěvek bude po schválení proplacen bezhotovostně.

Kdo může čerpat?
Čerpat příspěvky můžou aktivní členové, kteří jsou aktuální a předchozí rok členy oddílu (mají řádně zaplacený oddílový příspěvek). Další podmínkou pro čerpání příspěvku je aktivní členství, tzn. účast na oddílových akcích, školeních a minimálně na jedné brigádě na Tatrance v předešlém roce.

Na jaké akce lze čerpat příspěvek?
V letošním roce 2020 lze čerpat oddílové příspěvky na vypsaných oddílových akcích. Jejich seznam je uveden níže a bude se v průběhu roku ještě rozšiřovat.
– Zimní Tatry na Zbojničce,
– zimní Tatry na Popradském plese,
– letní Tatry na Zbojničce,
– letní oddílové výjezdy na skalky (Porúbka, Rábl, atd…) – bude se v průběhu sezóny rozšiřovat,
– Adršpach,
– Pálava,
– podzimní Tatry,
– atd…