Metodika

Metodika je obecně pracovní postup (metoda) nebo nauka o metodě.
Horolezecká metodika představuje souhrn doporučených praktik a postupů při výkonu horolezecké činnosti. Skrze naše stránky odkazujeme na stránky http://www.horolezeckametodika.cz/, jelikož je to portál, který se tímto oborem zajímá. Doufáme, že Vám tyto stránky budou prospěšné a předejdete díky nim komplikacím
v horách, na skalách nebo obecně v přírodě.

Varování

Horolezectví je nebezpečná činnost, při které si člověk může přivodit újmu na zdravínebo
i smrt. Přes veškerou snahu o správnost autor nezaručuje, že se uživateli těchto webových stránek
při dodržení všech uvedených pokynů nemůže při provozování horolezectví stát újma. Jen prosté přečtení těchto stránek a jednání podle zde uvedených rad nedává záruku bezpečí při provozování horolezectví. Autor nenese odpovědnost za škody a újmy vzniklé v důsledku používání těchto webových stránek.

Varování převzato ze stránek http://www.horolezeckametodika.cz/uvod/varovani.